Mūsu uzņēmums piedāvā, objekta apsekošanu (auditu), kura mērķis sniegt klientiem rakstisku atzinumu par ugunsdrošības un darba vides atbilstību, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

SIA “NIC Ozols” ugunsdrošības inženieri apsekos objektu, sagatavos audita lapu, kurā tiks minētas objektā atklātās nepilnības. Mūsu speciālisti sniegs konsultāciju un skaidrojumu atklāto nepilnību novēršanai, un priekšlikumus ugunsdrošības un darba aizsardzības sistuācijas uzlabošanai.