Konstrukciju apstrāde ar antipirēniem vai ugunsdrošu aizsargkrāsojumu samazina konstrukciju degtspēju, ugunsreakcijas klasi, paaugstina nesošo konstrukciju ugunsizturības laiku,  padarot koka konstrukcijas par grūti degošām.

Koka konstrukciju ugunsdrošo apstrādi reglamentē Ugunsdrošības noteikumi un Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15. Antipirēns un ugunsdrošā laka paredzēta  apstrādei slēgtās koka būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai.