Mūsu uzņēmums piedāvā

  • Zibensaizsardzības sistēmas pārbaudi, montāžu, apkalpošanu;
  • Elektroinstalācijas pretestības mērījumus;
  • Elektroinstalācijas montāža, pārbaude, pārbaudes aktu sastādīšana;

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:

sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados;

ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā.