Piedāvājam Ugunsaizsardzības sistēmu:

  • Projektēšanu
  • Montāžu
  • Remontu
  • Apkalpošanu

Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma jāierīko lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus vai kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 500 lietotājiem, muzeju un izstāžu ēkās un telpās, kuru kopējā platība pārsniedz 1000 m2, lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz astoņus metrus un kurās ir vismaz 50 izmitināšanas vietas.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzstādīšana tiek reglamentēta un to uzstādīšana Latvijā ir obligāta veicot objekta būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju noteiktām ēkām atbilstoši LBN201-15 „Būvju ugunsdrošība” 7. nodaļas prasībām.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzturēšanu darba kārtībā reglamentē  Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 ‘’Ugunsdrošības noteikumi’’

5.3. Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas prasības .