Piedāvājam uzņēmuma, iestādes vai organizācijas  darba aizsardzības apkalpošanu kura ietver sevī visu nepieciešamo dokumentu izstrādi un pasākumu veikšanu, darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanu.

Darba aizsardzības apkalpošanā ietilpst:

 • darba aizsardzības politikas izstrādāšana;

 • darba aizsardzības sistēmas izveidošana un vadīšana;

 • nepieciešamo rīkojumu izstrādāšana;

 • darba vides iekšējās uzraudzības plānu izstrādāšana;

 • darba vides risku novērtēšana;

 • atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, noteikšana;

 • kontrolmērījumu veikšana;

 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana;

 • darba aizsardzības ievadinstrukcijas izstrādāšana;

 • darba aizsardzības instrukciju darbu veidiem vai profesijām izstrādāšana;

 • nepieciešamo sarakstu izstrādāšana;

 • darba aizsardzības žurnālu ieviešana;

 • darbinieku darba aizsardzības ievadapmācības veikšana (ne retāk 1 x gadā);

 • darbinieku darba aizsardzības instruktāžas darba vietās (ne retāk 1 x gadā);

 • obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;

 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana;

 • citas darba vides iekšējās uzraudzības dokumentācijas sagatavošana

 • pasūtītāja konsultēšana par darba aizsardzības jautājumiem;

 • nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un aktu reģistrēšana Valsts darba inspekcijā (VDI);

 • pasūtītāja interešu pārstāvēšana VDI;

 • un citi.