Darba aizsardzības sistēmas izstrāde un ieviešana Jūsu uzņēmumā

Piedāvājam uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darba aizsardzības apkalpošanu kura ietver sevī visu nepieciešamo dokumentu izstrādi un pasākumu veikšanu, darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanu.

NIC Ozols piedāvātie risinājumi

Uzņemsimies visas rūpes par darba aizsardzību, lai Jūsu uzņēmumā nodarbinātie strādātu drošā darba vidē.

 • darba aizsardzības politikas izstrādāšana;
 • darba aizsardzības sistēmas izveidošana un vadīšana;
 • nepieciešamo rīkojumu izstrādāšana;
 • darba vides iekšējās uzraudzības plānu izstrādāšana;
 • darba vides risku novērtēšana;
 • atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
 • kontrolmērījumu veikšana;
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana;
 • darba aizsardzības ievadinstrukcijas izstrādāšana;
 • darba aizsardzības instrukciju darbu veidiem vai profesijām izstrādāšana;
 • darba aizsardzības žurnālu ieviešana;
 • darbinieku darba aizsardzības ievadapmācības veikšana
 • darbinieku darba aizsardzības instruktāžas darba vietās
 • obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana;
 • citas darba vides iekšējās uzraudzības dokumentācijas sagatavošana
 • pasūtītāja konsultēšana par darba aizsardzības jautājumiem;
 • nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un aktu reģistrēšana Valsts darba inspekcijā (VDI);
 • pasūtītāja interešu pārstāvēšana VDI.

Jūsu ieguvumi, izvēloties NIC Ozols

Pakalpojumā iekļauts:

 • bezmaksas konsultācija
 • objekta apsekojums
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
 • risku identificēšana
 • darba aizsardzības sistēmas ieviešana un uzraudzīšana

Sūtiet e-pastu uz info@mco.lv, norādot informāciju par objektu, lai mūsu speciālisti nekavējoties ar Jums sazinātos un sniegtu piedāvājumu darba aizsardzības jomā.

Piesakiet konsultāciju!

Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!

  Piesakiet konsultāciju!

  Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!