SIA ,,NIC OZOLS’’ , kas veic ugunsaizsardzības sistēmu, inženierkomunikāciju projektēšanu, tāmju dokumentāciju sastādīšanu, izbūvi, izbūves materiālu un aprīkojuma komplektāciju un piegādi, projektu vadību, sagatavo būves un ēkas drošai ekspluatācijai. Izvēloties sadarbību ar SIA ‘’NIC OZOLS” Jūs iegūsiet uzticamu, operatīvu, augsti kvalificētu palīgu ugunsdrošības un darba aizsardzības nozarēs.

-Vīzija.

Mūsu vīzija ir kļūt par vadošu kompetento institūciju Latvijā, kura atpazīstama ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un speciālistu profesionalitāti, kas sadarbojas un gūst pieredzi pie citu valstu speciālistiem.

-Misija.

Veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkam drošas un veselas vides organizēšanu, palīdzēt darba devējiem un objektu ī pašniekiem risināt vissarežģītākās situācijas darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos, kā arī nodrošināt to īstenošanu.

-Mērķis.

Sniegt klientiem kvalitatīvu, drošu un uzticamu servisu un nodrošināt uzņēmuma ilgtspēju.