Audits / Objekta apsekošana

Piedāvājam Jūs uzņēmumā veikt objekta apsekošanu (auditu), kura mērķis sniegt klientiem rakstisku atzinumu par ugunsdrošības un darba vides atbilstību, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

NIC Ozols piedāvātie risinājumi

Ugunsdrošības audits, objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā, ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu defektēšana un remonts.

SIA “NIC Ozols” ugunsdrošības inženieri apsekos objektu, sagatavos audita lapu, kurā tiks minētas objektā atklātās nepilnības. Mūsu speciālisti sniegs konsultāciju un skaidrojumu atklāto nepilnību novēršanai, un priekšlikumus ugunsdrošības un darba aizsardzības situācijas uzlabošanai.

Jūsu ieguvumi, izvēloties NIC Ozols

SIA NIC Ozols auditus veic nozarē augsti kvalificēti speciālisti, kas sniegs ekonomiski izdevīgus un tehniski piemērotus risinājumus Jūsu objekta specifikācijai.

Ugunsdrošības auditā un objekta apsekošanā iekļauts:

  • Bezmaksas objekta apsekojums
  • Bezmaksas konsultācijas sniegšana
  • vizuāla audita veikšana, bez inženiertehnisku sistēmu darbības pārbaudes.
  • Padziļināta audita veikšana, kurā tiks defektēta jebkura ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniska iekārta, vai sistēma.
  • Dokumentācijas auditēšana

Sūtiet e-pastu uz info@mco.lv, norādot norādot informāciju par vēlamo auditu un informāciju par objektu.

Piesakiet konsultāciju!

Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!

    Piesakiet konsultāciju!

    Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!