Evakuācijas plānu izstrāde

Mēs izstrādāsim evakuācijas plānus un uzstādīsim evakuācijas norādes zīmes atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS 446:2004:

NIC Ozols piedāvātie risinājumi

Mūsu speciālisti apsekos objektu, sniegs bezmaksas konsultāciju, lai izveidotu evakuācijas plānus un izvietotu evakuācijas virziena norādes.

Jūsu ieguvumi, izvēloties NIC Ozols

Pakalpojumā iekļauts:

  • konsultācija ugunsdrošības jautājumos
  • objekta apsekojums
  • objekta grafiskā attēlojuma izstrāde digitālā vidē
  • evakuācijas plāna izstrāde uz speciāla materiāla, kas nebojājās ūdens vai saules ietekmes rezultāta.
  • evakuācijas plānu izvietošana objektā

Sūtiet e-pastu uz info@mco.lv, norādot informāciju par objektu, lai mūsu speciālisti nekavējoties ar Jums sazinātos un sniegtu piedāvājumu evakuācijas plānu un evakuācijas norāžu izstrādei, izvietošanai.

Piesakiet konsultāciju!

Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!

    Piesakiet konsultāciju!

    Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!