Evakuācijas plāni tiek izstrādāti atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS 446:2004:

  • Ja Jūsu objektā var uzturēties ārvalstnieki, tad evakuācijas plāniem ir jābūt 2 valodās, izņemot Valsts valodu.
  • Kā arī piedāvājam apmācību praktiskajā un teorētiskajā evakuācijā.