1.Ugunsdrošības instrukciju izstrāde.

NIC OZOLS ugunsdrošības inženieri apsekos Jūsu objektu un izstrādās ugunsdrošības instrukciju atbilstoši objekta specifikai, tehniskajam raksturojumam un lietošanas veidam.

2.Ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrāde (UPP).

Ugunsdrošības pasākumu pārskats ir svarīga projekta sastāvdaļa. Mūsu komandas inženieri piemeklēs Jums ekonomiski izdevīgākos un tehniski atbilstošākos risinājumus, kas atbilst LR likumdošanai.

3.Ugunsdrošības tehnisko risinājumu aprakstu izstrāde (UTRA).

4.Projektu izstrāde ugunsdrošībai nozīmīgām sistēmām.

NIC OZOLS projektētāju komanda, operatīvi apsekos objektu, izstrādās projektu dokumentāciju tādām ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām, kā: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, ugunsgrēka dzešanas sistēmām ( sprinkleru, drenčeru, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmām un ugunsdzēsības sūkņu stacijām, airosola dzēšana).

5.Objektu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.

Mūsu komandas inženieri ir kompetenti ugunsdrošības speciālisti, kas pārzin ugunsdrošībai nozīmīgu normatīvo aktu prasības. Palīdzēs sagatavot Jūsu būvobjektu nodošanai VUGD.

6.Evakuācijas plānu izstrāde.

Mūsu speciālisti apsekos objektu un izstrādās evakuācijas plānus atbilstoši Jūsu objekta tehniskajam raksturojumam un lietošanas veidam.

7.Teritorijas un ūdens ņemšanas vietu shēmu izstrāde un izgatavošana.

Mūsu speciālisti ir ar lielu pieredzi ugunsdzēsībā un pārzin ugunsdzēsības tehnisko specifiku, tādēļ Mēs spējam izstrādāt teritorijas ūdensņemšanas shēmas atbilstoši objekta un ugunsdzēsēju vajadzībām, kas atbilst MK noteikumiem Nr.238 ‘’ Ugunsdrošības noteikumi’’

8.Ugunsslodzes aprēķini.

9.Ugunsdrošības auditu veikšana objektos.

NIC OZOLS ugunsdrošības inženieri, ar lielu pieredzi un atbilstošu izglītību ugunsdrošības nozarē. Pārzin LR likumdošanu, tehniskos risinājumus ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai/ atbilstībai.

10.Konstrukciju ugunsdrošie aizdarinājumi/aizdares.

NIC OZOLS sadarbojās ar Eiropas lielākajiem ražotājiem, kas piedāvā materiālus pasīvajai ugunsdrošībai. Mēs spēsim rast Jums ekonomiski izdevīgāko un tehniski pareizāko risinājumu ugunsdrošo šķēršļu nodrošināšanai, komunikāciju ugunsdrošiem blīvējumiem nodrošinot objekta drošu ekspluatēšanu.

11.Konstrukciju ugunsdrošā apstrāde (tērauds, koks, betons, reģipsis utt.).

NIC OZOLS ir liela pieredze dažādos būvobjektos, kuros tika veikta konstrukciju apstrāde ar pretuguns materiāliem, kā piemēram ugunsdrošs krāsojums, ugunsdrošs apmetums, ugunsdrošs konstrukciju apšuvums un citi tehniski risinājumi.

12.Ugunsdrošās durvis, aizkari un ugunsdroši vārti.

NIC OZOLS sadarbojās ar lielākajiem Eiropas ražotājiem, tādējādi piedāvājam jebkura veida ugunsdrošas durvis, aizkarus un ugunsdrošu durvju un citu ugunsdrošu šķēršļu uzstādīšanu.

13.Dūmu aizkari.

NIC OZOLS piedāvā dūmu aizskaru piegādi, uzstādīšanu un remontu.

14.Dūmu lūkas, dūmu žalūzijas, dūmu izvadīšanas un vēdināšanas logi, virsgaismas logi un joslas.

NIC OZOLS  par labākajām tirgus cenām piedāvā dūmu novades un revīzijas lūku piegādi, uzstādīšanu un apkalpošanu.

15.Ugunsdrošie vārsti (t.sk. sprādziendrošā izpildījumā Ex), dūmu izvades ventilātori, garāžu strūklas ventilācijas sistēmas, kāpņu telpu pārspiediena sistēmas.

16.Civilās aizsardzības plāna izstrāde.

Mūsu ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieri izstrādās civilās aizsardzības plānu Jūsu objektam, teritorijai atbilstoši LR likumdošanai  Civilās aizsardzības jomā.

17.Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu veikšana.

NIC OZOLS inženieri  noteiks precīzu ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķinu un veiks citu ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu atbilstoši Jūsu objekta, teritorijas specifikai.

18.Konsultēšana ugunsdrošības jomā.