Tehniskie projekti

Ugunsdrošība ir nepieciešama jebkuram uzņēmumam, lai pasargātu savu īpašumu, komandu un iekārtas no ugunsnelaimes. NIC Ozols komanda palīdzēs Jums ar tehnisko projektu izstrādi, to realizāciju un ieviešanu.

NIC Ozols piedāvātie risinājumi

Mūsu uzņēmums veic tehnisko projektu izstrādi, tostarp:

·      Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

·      Avārijas un evakuācijas apgaismojums

·      Ugunsdrošības pasākumu pārskats;

·      Iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu sistēmu projektēšana;

·      Ārējo ugunsdzēsības ūdensvadu un ugunsdzēsības ūdens ņemšanu vietu projektēšana.

Jūsu ieguvumi, izvēloties NIC Ozols

Tehnisko projektu izstrādē iekļauts:

  • objekta apsekošana
  • konsultēšana par objektu
  • projektēsim piemērotākos objekta specifikācijai un ekonomiski izdevīgākos risinājumus ugunsdrošības sistēmu izbūvē
  • projekta izstrāde atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem
  • izpildokumentācijas izstrāde jau izbūvētai ugunsdrošībai nozīmīgai sistēmai.
  • sagatavosim objekta projektu dokumentāciju nodošanai ekspluatācija

Sūtiet e-pastu uz info@mco.lv, norādot informāciju par vēlamo projektu un uzziniet sava projekta izmaksas.

Piesakiet konsultāciju!

Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!

    Piesakiet konsultāciju!

    Sazinieties ar mums vai nosūtiet mums ziņojumu. Mēs ar Jums sazināsimies iespējami drīz!