Veicam ugunsdzēsības aparātu apkopi/remontu un uzpildi Jūsu objektā.
Mūsu apkopes punkts atbilst LVS 402:2014 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”.