Jebkurā darbavietā, strādājošam personālam ir jābūt apmācītam ugunsdrošības jomā. Stājoties darbā, jebkura darbinieka pienākums, ir iziet ugunsdrošības instruktāžu. Ugunsdrošības instruktāža sevī ietver, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kā nepieļaut ugunsgrēka izcelšanās, kā veikt cilvēku evakuāciju, materiālo vērtību pasargāšanu.

         Instruktāžu ir jāiziet jebkuram jaunpieņemtajam darbiniekiem stājoties darbā, kā arī jāieziet to atkārtoti, bet ne retāk kā reizi gadā, vai pēc vadītāja rīkojuma. Par ugunsdrošības instruktāžu ir jāparakstās ugunsdrošības instruktāžas žurnālā.

Papildus apmācība:

Jebkuras teorētiskās zināšanas labāk paliek atmiņā, ja tās pielieto praksē, tāpēc mūsu uzņēmums piedāvā iziet darbiniekiem teorētisko instruktāžu, kopā ar praktisko, kas sevī ietver:

  •       Ugunsgrēka dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem;
  •       Praktiskā evakuācija no piedūmotās telpas (mākslīgie dūmi);
  •       Objekta ugunsaizsardzības sistēmu iedarbināšana, praktiskā pielietošana;
  •       Rīcības plāna un ugunsdrošības instrukcijas pielietošana;
  •       Pirmās palīdzības sniegšana;
  •       Seku likvidācijas pasākumi, lai mazinātu apdraudējumu;