Ugunsdzēsības sūkņi nepieciešami gadījumos, ja tiek uzstādīta automātiskā ūdens dzēšanas sistēma vai ierīkots iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. Gadījumos, ja tiek ierīkota automātiskā ūdens dzēšanas sistēma, tad to ugunsdzēsības sūkņu pārbaude tiek veikta kopā ar ugunsdzēsības dzēšanas sistēmas apkalpošanu, kura jāveic neretāk kā reizi kvartālā. Savukārt, ja tiek ierīkots ugunsdzēsības ūdensvads un ūdens spiediena paaugstināšanas nolūkos papildus tiek uzstādīti ugunsdzēsības sūkņi, tad šo ugunsdzēsības sūkņu pārbaude tiek veikta atsevišķi.

Ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma uzstādīšanu, tas nozīmē arī ugunsdzēsības sūkņu uzstādīšanu Latvijā reglamentē Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

Ugunsdzēsības sūkņu uzturēšanu darba kārtībā reglamentē Ugunsdrošības noteikumu prasības.